Betaling

Betaling

Dersom du bor i Norge

Dersom du bor i Norge kan du betale til vår bankkonto i Swedbank i Norge, kontonummer: 1430 07 04310. Kontonummeret står også nederst på fakturaen.

Du kan også betale med konto / kreditkort på vår svenske hjemmeside. Her omdirigeres du til DIBS, en sikker side for betaling med VISA, Mastercard eller American Express betal- eller kreditkort. Her kan du kun betale i svenske kroner (SEK). Vi omregner da fakturaen til svenske kroner.

Dersom du betaler med kredittkort (dvs. ikke kontant-/ bankkort) kommer et gebyr på 1,7 % av beløpet i tillegg. Dette gebyret inkluderer vi når vi omregner fakturabeløpet fra norske til svenske kroner. Kortbetaling kan være en fordel fordi det ofte finnes avbestillings- og reiseforsikring knyttet til kortet. Dette er forskjellig fra kort til kort, så du må selv undersøke hva som gjelder for ditt kort. Bankgebyret på 1,7 % ved betaling med kreditkort kan være en billig forsikring. Dersom reisen koster for eksempel 20.000 kr per person er avgiften 340 kr., og det kan være vanskelig å få en lignende forsikring til samme pris.

Dersom du bor i Sverige

Dersom du bor i Sverige kan du velge å betale til vårt bankgironummer i Sverige: 5400-0096.