Bærekraftig reising

Bærekraftige reiser

Kenzan Tours forsøker å fremme småskala turisme som støtter den lokale økonomien. Dette ut ifra de forutsetningene på hvert av våre reisemål. Vår policy for holdbarhet skal gjennomsyre alle deler av vår virksomhet, og så vel medarbeidere som eksterne samarbeidspartnere skal kjenne til den. Med vår holdbarhetspolicy vil vi vise hvordan du som kunde kan påvirke reisen din, og hvilken nytte du kan gjøre i lokalsamfunnet du besøker. Dette er et viktig og langsiktig arbeid, og omfatter alle områder i alle ledd der vi møter våre kunder.

Vårt holdbarhetsarbeid…

… før reisen

I våre reiseforslag velger vi i første omgang flyreiser som i minst mulig grad påvirker klimaet. Det handler for eksempel om å velge den korteste flyruten, færre mellomlandinger, samt flyselskaper med moderne og drivstoffeffektive fly.

Vi oppfordrer våre reisende å klimakompensere for sine flyreiser. I våre kvalitetsstemplede Fair trip-reiser inngår klimakompensasjonen i reisens pris.

… på reisemålet

I vårt felles arbeid for en bærekraftig turisme strever vi etter å, ut ifra de lokale forutsetningene på hvert reisemål, i størst mulig grad:

  • fremme den lokale, småskala turismen der de økonomiske fordelene kommer lokalbefolkningen til gode.
  • tilby kollektive transporter/transfers.
  • arbeide med lokale arrangører som ser til at de ansatte som jobber med våre reisende kommer fra lokalsamfunnet, og at arbeidsgiveren gir gode arbeidsvilkår.
  • skal fremme utdanning, videreutdanning og kursvirksomhet innen turistnæringen.
  • benytte oss av arrangører og boalternativ som har en tydelig miljøbevissthet, og/eller tar sosialt ansvar i lokalsamfunnet.
  • ekskludere aktiviteter der dyr kan komme til skade.

I tekst og bilder beskriver vi også hvordan vi sammen med lokale leverandører bidrar til en bærekraftig turisme på våre reisemål rundt om i verden. Dette beskrives i artikler av en frilansjournalist, hvis profesjon ligger innenfor området bærekraftig turisme. Les noen av artiklene her: Kuba bortom reseslogans””Costa Rica – paradiset för naturälskare””Peru, mer än en resa i inkafolkets spår””Who made your travel – möt Saleh på Zanzibar””Orangutangerna på Borneo behöver hjälp – din resa gör skillnad”.

… i verden

Vi oppmuntrer våre kunder til å økonomisk støtte noen av de prosjekter som vi har i samarbeid med Addtruly. Les mer om prosjektene lengre ned.

Vi investerer i nyplanting av trær i Afrika via Better Globe. Ett tre per reisende (verdi 170 kr). Disse trærne bidrar til et bedre klima i 20 år før de avvirkes.

… i vårt daglige arbeid

Vi lever som vi lærer, og velger selv bærekraftige alternativ så langt det er mulig. For å nevne noen eksempel velger vi forbruksmaterial og råvarer med miljøsertifisering. Vi klimakompenserer våre egne reiser, og velger i størst mulig grad tog og miljøbiler.

Bærekraftige reiseprodukter – Fair trip

Vi ønsker å tilby våre reisende utvalgte reiseprodukter som oppfyller strengere holdbarhetskriterier. Samtidig ønsker vi å komme nært innpå det lokale livet på våre reisemål. Slike reiser får et kvalitetsstempel som vi kaller Fair trip. Arbeidet med Fair trip er et pågående prosjekt, og vi kommer snart lansere reiser med dette merket.

Med fokus på det overgripende holdbarhetsarbeidet som vi her har nevnt, kommer Fair trip bety at hele reisen, miljømessig, økologisk og sosialt, er et bærekraftig reise. I reisens totalpris inngår selvfølgelig klimakompensasjon, samt bidrag til et lokalt miljøprosjekt.

Dessuten har vi følgende kriterier:

  • Bruke lokalt eide, mindre hoteller med økoprofil og som støtter lokalbefolkningen ved å gi arbeidsplasser og som gjerne har lokale miljøprosjekt eller lignende. Den reisende får også muligheten til å på plass bidra til et lokalt prosjekt, enten økonomisk eller gjennom egen arbeidsinnsats.
  • De reisende gis muligheten til å komme nærmere det lokale livet på reisemålene, ved for eksempel å bo på ”homestays”, delta i kulturelle, lokale aktiviteter som matlaging og dans, besøke lokale skoler/barnehjem eller lignende.
  • Transportene under reisens gang er i hovedsak kollektive.

Ingen aktiviteter der dyr kan komme til skade.

Bærekraftsprosjekt i verden

CCY TanzaniaVi på Kenzan Tours tar ansvar i alle våre ledd. Vi tar ansvar for å sammen med deg ta fram din drømmereise. Vi tar ansvar for at lokalbefolkningen på våre reisemål skal få ta del av fordelene med turismen i deres hjemland. Og vi tar ansvar for å bidra til en positiv forandring på våre reisemål og rundt om i verden.

Å bidra til en positiv forandring i verden gjør vi gjennom AddTruly. De hjelper oss å finne bra organisationer å støtte på våre reisemål og som passer på at  pengene kommer fram ordentlig og brukes for å bidra til en positiv lokal og global forandring.

Når du booker en reise med oss kan du velge å støtte en av de organisasjoner som vi samler inn penger til. Selvfølgelig matcher vi ditt beløp: opp til 100 kr om din donasjon er under 100 kr og med 100 kr om du bidrar med 100 kr eller mer. Mer penger til bra organisasjoner gjør mer nytte og sammen kan vi bidra til en konkret, positiv forandring rundt om i verden! Vi har allerede samlet inn og gitt drøyt 95 000 kr, og vi vil gjøre enda mer! Selve donasjonen gjør du på den digitale innsamlingsbøssen som du finner under “Betaling” eller etter at du har gjort din betaling på vår hjemmeside.

Nedenfor kan du lese mer om de organisasjonene du kan støtte.

Ingeniører uten grenser

Hvert år dør 3,6 millioner mennesker på grunn av sykdommer som årsakes av skittent drikkevann. 2,2 millioner av disse er barn. Organisasjonen Ingeniører uten grenser (Engineers Without Borders, EWB) benytter sin ingeniørkunst til å bidra til å gi mennesker rundt om i verden tilgang til rent drikkevann.

I Karagweregionen i Tanzania deltar EWB i et større prosjekt, ”Zero Dropout”, som drives av den lokale samarbeidspartneren Mavuno Project. Målet er å forbedre tilgangen til rent drikkevann for nesten 500 elever og lærere på RUICHO Secondary school i regionen. Der skal de blant annet installere system for rensing av vann, og ta fram utdanningsmaterial som øker bevisstheten blant lærere og barn når det gjelder koblingen mellom rent vann og helse.

Vi på Kenzan Tours har valgt å støtte dette prosjektet gjennom å finansiere en reise for to studentvolontører fra Linköpings universitet i Sverige. De skal i løpet av sommeren 2018 tilbringe ni uker med å installere renseanlegg og å utdanne personal og elever i viktigheten av rent vann. Selvfølgelig kan også du bidra til dette fantastiske prosjektet gjennom å benytte vår innsamling på www.kenzantours.se/betalning.

 

 

 

CCY Tanzania

CCY står for Caring from Childhood to Youth og er en grasrotsorganisasjon som jobber fremst med foreldreløse barn, barn i behov av spesiell støtte og ungdommers behov av støtte og trygghet. I de to byene Matanana og Bumilayinga i Iringadistriktet drives en dagvirksomhet og et barnehjem. Barnehjemmet ses som en stor familie der alle hjelper til i husholdet og der alle får den kjærlighet og oppmerksomhet som en familie kan gi.

Under 2014-2015 bygde de grunnskolen Liberty School of Tanzania for å gi barna i området tilgang til kvalitativ utdannelse i nærområdet. Visjonen er å gjøre skolen til et forbilde for andre skoler der man ikke for lov til å slå barna og der barna for lære seg å tenke på bærekraftig utvikling og kreative samfunnsløsninger.

CCY jobber ut ifra prinsippet at mennesker som lever og bor i et samfunn er de som kjenner best til dens utfordringer og har de beste løsningene for å drive samfunnsutviklingen framover. All virksomhet på CCY i Tanzania skjer derfor på den lokale befolkningens vilkår. På den måten finner man langsiktige løsninger som begunstiger hele samfunnet best.

Vår innsamling til CCY Tanzania går til å dekke de kostnader som oppkommer for driften av skolen. Pengene går for eksempel til næringsrike skolemåltider, innkjøp av bøker og lærerlønner.

CCY skolklass 4

The Perfect World Foundation

Når dyrearter utryddes påvirkes hele det biologiske systemet negativt – vekster, insekter og andre dyr- , fugle- og fiskearter. Og til slutt påvirkes også mennesket av at dens miljø forandres. The Perfect World Foundation er den nye generasjonens dyr- og naturvernorganisasjoner som jobber dynamisk på en global basis. Organisasjonen er uberoende og arbeider sammen med andre lokale grasrotorganisasjoner for å beskytte og bevare dyr og natur, utdanne lokalbefolkningen rundt om i verden, skape arbeid og styrke de lokale kreftene som best kan beskytte, bevare og fremme dyr og natur.

Gjennom kamapnjen «Save the Rhino» samlet The Perfect World Foundation in penger til den Sør-Afrikanske organisasjonen Black Mamba Anti-Poaching Unit. Det er en forening med hovedsakelig kvinnelige rangers (skogsvakter) som kjemper mot krypskyting ved å patruljere i reservatet ubevæpnede, og de har hindret mange krypskyttere under årene. Det her er et bra eksempel på hvordan The Perfect World Foundation arbeider både for å redde dyr og med å styrke samfunnet gjennom å eksempelvis styrke kvinner.

Vår innsamling til The Perfect World Foundation går til å støtte organisasjonens viktigste arbeide med å beskytte, bevare og spre kunnskap om utrydningstruede dyr.

 

ZB Foundation

Akkurat nå har du som også mulighet til å støtte Zelmerlöw & Björkman Foundation. Stiftelsen bedriver innsamling for å skape en bedre framtid for utsatte barn og ungdommer i fire afrikanske land: Etiopia, Kenya, Sør-Afrika og Uganda. I disse land har man gjennom innsamling finansiert fire skoler, og en femte er på gang.

Alle innsamlede middel går via AddTruly uavkortet til å bekoste lærere, skolemat, skoleuniformer og å bygge brønner for å forse elevene med rent vann. Det fins i den nærmeste framtiden også planer på å starte opp et internat for hjemløse jenter.

 

 


Adress

Kenzan Tours
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm

Organisationsnummer: 556954-0783
Kenzan Tours på Facebook

Kontakta oss

Telefon: 021-18 16 17
E-post: [email protected]

Telefontider
Mån-fre: 9−16
Besökstider
Mån−fre: 10−16, endast förbokade möten.

Titta på vår presentationsfilm