Bærekraftig reising

Bærekraftig reising

Vi på Kenzan Tours arbeider aktivt for mer bærekraftig reising og vil at lokalbefolkningen på våre reisemål skal kunne få ta del av de fordelene som er med turismen. Velger dere å reise med oss kan dere øke forholdene for at de kan bli selvforsynte og livnære seg på turistnæringen.

Vi har valg bort store internasjonale arrangører og hotellkjeder som tar med seg pengene utenlands. I stedet samarbeider vi med lokale arrangører og lokalt eide hotell slik at vi vet at inntektene blir i landet. Det er dedikerte personer som gjør alt de kan for at din reise skal bli så bra som mulig. Vi samarbeider bare med arrangører som vi vet betaler fornuftige lønner til de som tar vare på våre reisende på stedet. Vi vil helst at arrangørene også jobber sosialt og med et økologisk fokus sammen med lokalbefolkningen på reisemålet.

Vi på Kenzan Tours arbeider aktivt med økoturisme gjennom å samarbeider med en del økoressorter som følger økoturismens prinsipper om en minsket påvirkning på miljøet og en mer bærekraftig måte å turiste på. De samarbeider også med lokalsamfunnet ved å for eksempel ansette lokalbefolkningen og bare kjøpe in lokalt produserte varer. Økoressorter dyrker det de kan selv og kjøper inn resten fra lokale bønder. Andre eksempler på hvordan de jobber mer bærekraftig er at de bruker ekologiskt dyrkede trær og utnytter solenergi for å minske bruk av dieselgeneratorer. Du som vil klimakompansere din reise kan gjøre det via Green Seat.

Vi tar avstand fra alle former for utnyttelse av dyr på våre reisemål. Derfor inkluderer vi ikke slike aktiviteter i våre reiseforslag. Vi tar også avstand fra jaktreiser.

Vi samarbeider med ECPAT mot sexturisme og World Animal Protection og følger de retningslinjer som disse organisasjonene har.  

Sosialt ansvar

CCY TanzaniaVi på Kenzan Tours tar ansvar i alle våre ledd. Vi tar ansvar for å sammen med deg ta fram din drømmereise. Vi tar ansvar for at lokalbefolkningen på våre reisemål skal få ta del av fordelene med turismen i deres hjemland. Og vi tar ansvar for å bidra til en positiv forandring på våre reisemål og rundt om i verden.

Å bidra til en positiv forandring i verden gjør vi gjennom AddTruly. De hjelper oss å finne bra organisationer å støtte på våre reisemål og som passer på at  pengene kommer fram ordentlig og brukes for å bidra til en positiv lokal og global forandring.

Når du booker en reise med oss kan du velge å støtte en av de organisasjoner som vi samler inn penger til. Selvfølgelig matcher vi ditt beløp: opp til 100 kr om din donasjon er under 100 kr og med 100 kr om du bidrar med 100 kr eller mer. Mer penger til bra organisasjoner gjør mer nytte og sammen kan vi bidra til en konkret, positiv forandring rundt om i verden! Vi har allerede samlet inn og gitt drøyt 95 000 kr, og vi vil gjøre enda mer! Selve donasjonen gjør du på den digitale innsamlingsbøssen som du finner under «Betaling» eller etter at du har gjort din betaling på vår hjemmeside.

Nedenfor kan du lese mer om de organisasjonene du kan støtte.

Ingeniører uten grenser

Hvert år dør 3,6 millioner mennesker på grunn av sykdommer som årsakes av skittent drikkevann. 2,2 millioner av disse er barn. Organisasjonen Ingeniører uten grenser (Engineers Without Borders, EWB) benytter sin ingeniørkunst til å bidra til å gi mennesker rundt om i verden tilgang til rent drikkevann.

I Karagweregionen i Tanzania deltar EWB i et større prosjekt, ”Zero Dropout”, som drives av den lokale samarbeidspartneren Mavuno Project. Målet er å forbedre tilgangen til rent drikkevann for nesten 500 elever og lærere på RUICHO Secondary school i regionen. Der skal de blant annet installere system for rensing av vann, og ta fram utdanningsmaterial som øker bevisstheten blant lærere og barn når det gjelder koblingen mellom rent vann og helse.

Vi på Kenzan Tours har valgt å støtte dette prosjektet gjennom å finansiere en reise for to studentvolontører fra Linköpings universitet i Sverige. De skal i løpet av sommeren 2018 tilbringe ni uker med å installere renseanlegg og å utdanne personal og elever i viktigheten av rent vann. Selvfølgelig kan også du bidra til dette fantastiske prosjektet gjennom å benytte vår innsamling på www.kenzantours.se/betalning.

 

 

 

CCY Tanzania

CCY står for Caring from Childhood to Youth og er en grasrotsorganisasjon som jobber fremst med foreldreløse barn, barn i behov av spesiell støtte og ungdommers behov av støtte og trygghet. I de to byene Matanana og Bumilayinga i Iringadistriktet drives en dagvirksomhet og et barnehjem. Barnehjemmet ses som en stor familie der alle hjelper til i husholdet og der alle får den kjærlighet og oppmerksomhet som en familie kan gi.

Under 2014-2015 bygde de grunnskolen Liberty School of Tanzania for å gi barna i området tilgang til kvalitativ utdannelse i nærområdet. Visjonen er å gjøre skolen til et forbilde for andre skoler der man ikke for lov til å slå barna og der barna for lære seg å tenke på bærekraftig utvikling og kreative samfunnsløsninger.

CCY jobber ut ifra prinsippet at mennesker som lever og bor i et samfunn er de som kjenner best til dens utfordringer og har de beste løsningene for å drive samfunnsutviklingen framover. All virksomhet på CCY i Tanzania skjer derfor på den lokale befolkningens vilkår. På den måten finner man langsiktige løsninger som begunstiger hele samfunnet best.

Vår innsamling til CCY Tanzania går til å dekke de kostnader som oppkommer for driften av skolen. Pengene går for eksempel til næringsrike skolemåltider, innkjøp av bøker og lærerlønner.

CCY skolklass 4

The Perfect World Foundation

Når dyrearter utryddes påvirkes hele det biologiske systemet negativt – vekster, insekter og andre dyr- , fugle- og fiskearter. Og til slutt påvirkes også mennesket av at dens miljø forandres. The Perfect World Foundation er den nye generasjonens dyr- og naturvernorganisasjoner som jobber dynamisk på en global basis. Organisasjonen er uberoende og arbeider sammen med andre lokale grasrotorganisasjoner for å beskytte og bevare dyr og natur, utdanne lokalbefolkningen rundt om i verden, skape arbeid og styrke de lokale kreftene som best kan beskytte, bevare og fremme dyr og natur.

Gjennom kamapnjen «Save the Rhino» samlet The Perfect World Foundation in penger til den Sør-Afrikanske organisasjonen Black Mamba Anti-Poaching Unit. Det er en forening med hovedsakelig kvinnelige rangers (skogsvakter) som kjemper mot krypskyting ved å patruljere i reservatet ubevæpnede, og de har hindret mange krypskyttere under årene. Det her er et bra eksempel på hvordan The Perfect World Foundation arbeider både for å redde dyr og med å styrke samfunnet gjennom å eksempelvis styrke kvinner.

Vår innsamling til The Perfect World Foundation går til å støtte organisasjonens viktigste arbeide med å beskytte, bevare og spre kunnskap om utrydningstruede dyr.

 

ZB Foundation

Akkurat nå har du som også mulighet til å støtte Zelmerlöw & Björkman Foundation. Stiftelsen bedriver innsamling for å skape en bedre framtid for utsatte barn og ungdommer i fire afrikanske land: Etiopia, Kenya, Sør-Afrika og Uganda. I disse land har man gjennom innsamling finansiert fire skoler, og en femte er på gang.

Alle innsamlede middel går via AddTruly uavkortet til å bekoste lærere, skolemat, skoleuniformer og å bygge brønner for å forse elevene med rent vann. Det fins i den nærmeste framtiden også planer på å starte opp et internat for hjemløse jenter.