Forsikring

Forsikring

Det er viktig å ha en reiseforsikring som dekker alt når man er ute å reiser. Reiser man uten en egen reiseforsikring, kan det bli en veldig dyr historie. Ambulansefly fra Asia kan komme på bortimot 1 million kroner.

Det er alltid fornuftig å ha en vanlig reiseforsikring i tillegg som dekker sykehusopphold ved akutt sykdom og ulykke, sikrer hjemtransport til Norge ved alvorlig skade, erstatning ved mishandling, økonomisk hjelp ved rettstvist, erstatning ved skade på 3. person eller dennes eiendom. Reiseforsikringen kan også inneholde regler for erstatning på skadet bagasje, bagasjeforsinkelser, flyforsinkelser og personforsinkelser. Man kan også forsikre seg mot uutnyttede feriedager grunnet sykehusopphold, helt ny reise om du bare har kunnet benytte halvparten av reisen grunnet medisinske årsaker, egenandeler du får grunnet skader som dekkes av andre forsikringer, psykologhjelp ved krisesituasjoner, leie av utstyr om ditt eget er stjålet, for eksempel golfutstyr.

Informasjon om reiseforsikring finner du på Finansportalen, der kan du sammenligne reiseforsikringer.