Reisegaranti

Reis trygt med Kenzan Tours

Kenzan Travel AB, som eier merkene Kenzan Tours, Afro-Caribbean Travel og Aktivresor, har reisende i de skandinaviske landene Sverige, Norge og Danmark. Datterselskapet Kenzan Travel Denmark ApS, med hovedkontor i Danmark, tar seg av all salg og har en lovpålagt reisegaranti utstedt av Rejsegarantifonden i Danmark (registreringsnummer 3390) for beskyttelse ved insolvens i de nevnte tre landene. Reisende kan i relevante tilfeller kontakte Rejsegarantifonden hvis tjenester ikke tilbys av Kenzan Travel Denmark ApS.

Viktig å vite om reisegarantien
Reisegarantien er en økonomisk beskyttelse for reisende hvis en reise avlyses eller avbrytes fordi reiseoperatøren har blitt insolvent. Reisende kan da søke om erstatning fra reisegarantien. Reisegarantiloven gjelder for pakkereiser.

Pakkereiser
En pakkereise er en ordning som består av transport og innkvartering eller en av disse tjenestene i kombinasjon med en turisttjeneste, som utgjør en ikke ubetydelig del av ordningen og som ikke er direkte knyttet til transporten eller innkvarteringen, som for eksempel leiebil, teaterbilletter eller inngang til en sportsbegivenhet. En pakkereise må vare i mer enn 24 timer eller inneholde innkvartering. En pakkereise selges til en helhetlig pris eller til separate priser som er knyttet til hverandre. Reisegaranti skal være tilgjengelig for alle pakkereiser, uavhengig av om de selges til privatpersoner eller bedrifter.

Rejsegarantifonden