Medisiner på reisen

Medisiner på reisen

Om du skal ha med deg medisiner på reisen er det forskjellige ting du må være oppmerksom på.
Siden 2001 gjelder nye Schengen-regler for hvilke medisiner man får ta med seg ut av eget land, og inn i et Schengen-land. Man skal ha med en erklæring som forteller at medtatt narkotikaklassifisert medisin kun er til privat bruk. Dette gjelder sovemedisiner, beroligende medisiner og sterke smertestillende medisiner. Erklæringen skrives ut av apoteket.
På Statens legemiddelverk finner man informasjon om å reise med medtatt medisin.

Apoteket skriver ut erklæringen dersom man tar med resepten og sitt pass til apoteket.

Dessverre klassifiserer de ulike land legemiddel på forskjellige måter, så man bør kontakte landets ambassade om man vil være sikker på hva som gjelder i det landet man skal besøke.
På nettstedet www.norway.info finner man kontaktopplysninger til utenlandske ambassader og konsulat.