Tollregler

Toll regler

På Toll og avgiftsdirektoratets hjemmeside kan du få informasjon om hvilke taxfri-kvoter og tollregler som gjelder på din destinasjon.