Erklæring om personvern

Takk for din interesse for vår nettside og vårt foretak. Vi legger stor vekt på å beskytte dine personopplysninger og verner om din integritet. For å sikre at du vet alt om eventuell innsamling og bruk av dine personopplysninger på vår nettside, ber vi deg derfor observere følgende.

1. Innsamling og behandling av personopplysninger

Det er ikke nødvendig for deg å levere dine personopplysninger for å benytte vår nettside. I visse tilfeller trenger vi imidlertid å samle inn opplysninger om deg, som f.eks. ditt navn, adresse og din kontaktinformasjon, for at vi skal kunne tilby deg ønskede tjenester. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i våre retningslinjer for personvern.

2. Cookies

Når du besøker vår nettside logger serveren automatisk ditt besøk. Logg-informasjonen registreres i loggfiler, oftest benyttes cookies. Cookies er små tekstfiler som senders fra en nettserver til din nettleser og lagres på harddisken i din datamaskin. Cookies benyttes for å samle vanlig logg-informasjon fra Internett og informasjon om besøkendes vaner. Denne informasjonen benyttes til å automatisk gjenkjenne deg ved ditt neste besøk på nettsiden og for å forenkle din navigasjon der. Ingen personopplysninger om deg, utover din IP-adresse, lagres gjennom cookies.

For nærmere informasjon om cookies, vennligst besøk www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Dersom du ikke stiller inn din nettleser til å ikke akseptere cookies, samtykker du derigjennom til bruk av cookies.

Naturligvis kan du bruke vår nettside uten cookies. Om du vil forhindre at cookies lagres på din harddisk, kan du gjøre det ved å endre innstillingene i din nettleser. På adressene ovenfor forklares hvordan du hindrer at cookies lagres. Vær imidlertid klar over at hvis du ikke aksepterer cookies, kan det lede til visse funksjonsbegrensninger på vår nettside.

3. Bruk av Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som eies av Google Inc. Google Analytics bruker ”cookies” for å kunne analysere hvordan nettsiden benyttes. Informasjonen som genereres av slike cookies, ved din bruk av nettsiden, kommer til å overføres til og lagres av Google på servere i USA.

Hvis IP-avidentifisering er aktivert på denne nettsiden kommer din IP-adresse til å trunkeres innenfor det Europeiske samarbeidsområdet. Kun i unntakstilfeller kommer hele IP-adressen til overføres til en Google-server i USA og bli trunkert der. IP-avidentifisering er aktivert på denne nettsiden.
Google kommer til å bruke den genererte informasjonen på oppdrag av administratorene for denne nettsiden for å evaluere din bruk av nettsiden, sammenstille rapporter av aktiviteter på nettsiden og gjøre denne og andre tjenester koblet til aktiviteter på nettsiden og internettbruk disponibel for administratorene.

Den IP-adressen som din nettleser angir innenfor rammen for Google Analytics kommer ikke til å bli koblet til annen data som Google innehar. Du kan også velge å i fremtiden ikke bli sporet av Google Analytics, ved å hente og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on på din nåværende nettleser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no. Denne nettside bruker Google Analytics med tillegget ”_anonymizelp ()” påslått, som innebærer at IP-adresser behandles i en forkortet form, hvilket hindrer at brukerdata kan kobles til en spesifikk bruker.

4. Datasikkerhet

Vi beskytter så langt som mulig vår nettside og andre system, gjennom tekniske og organisatoriske tiltak, mot tap, ødeleggelse, adgang, endring eller distribusjon av personopplysninger av uvedkommende, og kommer til å ta i bruk alle rimelige tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Du bør dog være bevisst over at bruk av Internett er ikke helt sikkert og av denne årsaken kan vi ikke garantere sikkerheten eller integriteten av noen personopplysninger som overføres fra eller til deg via Internett.

5. Rett til informasjon m.m.

Ifølge personopplysningsloven har du kostnadsfritt og en gang per kalenderår rett til informasjon om dine behandlede personopplysninger, samt rett til å forlange rettelse, blokkering eller sletting av personopplysninger som behandles i strid med personopplysningsloven.

Ved behov, kontakt oss på: 
Kenzan Tours AB
Köpmangatan 10C
722 15
Västerås
Sverige/Sweden

Ved å bruke vår hjemmeside godkjenner du disse vilkårene og samtykker til behandlingen av dine personopplysninger og bruk av cookies i overensstemmelse med ovenstående.

Opphavsrett m.m.

Dette nettstedet og alt dets innehold tilhører Kenzan Tours AB og beskyttes av opphavsrettsloven og annen immaterialrettslig lovgivning. Framstillinger som kopier og utskrifter av nettsiden og dets innhold skal kun gjøres for privat bruk. Framstillinger for annet enn privat bruk er kun tillatt hvis uttrykkelig og skriftlig tillatelse er innhentet fra Kenzan Tours AB. På dette nettstedet må publiserte tekster, fotografier og andre dokumenter altså ikke reproduseres, overføres, kopieres eller distribueres uten skriftlig tillatelse fra Kenzan Tours AB. Du som besøker er ansvarlig for å følge disse regler og kan holdes ansvarlig ved misbruk.

Bilde- og tekstmateriale

Hva angår bilde- og tekstmateriale (produktbilder, fonter, andre typer bilder etc.) som vi har på nettsiden eller på annen måte, gjelder følgende angående bruk og opphavsrett:

1. Du får ikke, uten vårt skriftlige samtykke, modifisere, reprodusere eller distribuere materiale fra nettstedet. Materialet er forbudt å bruke i annet enn av oss på forhånd skriftlig godkjent hensikt.

2. Bruk av bilde- og tekstmateriale i Internettbutikker eller spredning av dette material til tredje part er forbudt.

3. Bilder og tekster får kun, uten vår uttrykkelige skriftlige godkjennelse, brukes til privat bruk.

4. Du er selv ansvarlig for å følge opphavsrettslovgivningen og annen immaterialrettslig lovgivning, og er bevisst at du kan holdes ansvarlig ved misbruk av sådan lovgivning. Hvis du vil benytte vårt bilde- og tekstmateriale bør du derfor, for å eventuelt få skriftlig samtykke dertil, ta kontakt med oss og oppgi hvordan du ønsker å benytte deg av vårt bilde- og tekstmateriale. Ved kontakt med oss, oppgi din fullstendige adresse.

Ansvar

Alt innhold som er å finne på nettstedet utgis på en ”som den er”-basis og Kenzan Tours AB tar intet ansvar for riktigheten, aktualiteten, fullstendighet etc. av sådant innhold. Bilder (bl.a. hva gjelder farge, størrelse og egenskaper med hensyn på produkter), samt diagram, håndbøker, priser og annen informasjon som gis på nettsiden, er ikke bindende for Kenzan Tours. Alt materiell som hentes eller på annen måte erverves gjennom bruk av vårt nettsted skjer på eget ansvar og risiko.

Vi forbeholder oss retten til å gjøre forandringer både på nettstedet og i våre produkter, f.eks. tekniske forandringer.

Vi svarer ikke for skader som kan oppstå gjennom direkte eller indirekte bruk av nettstedet, og/eller informasjon gitt på nettstedet. For unngåelse av misforståelser svarer vi altså ikke for datatap. Unntak gjøres imidlertid for skader som oppstår som følge av at vi har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Bilder, samt tekst- og datamateriale beskyttes av opphavsrettsloven og annen immaterialrettslig lovgivning (se ovenstående anmerkninger vedrørende opphavsrett m.m.).

Vi tar ikke under noen omstendigheter ansvar for andre nettsider eller deres innhold som du kan besøke via hyperlenker fra vår nettside. Slikt innhold utgjør tredjepartsinnhold og ligger utenfor Kenzan Tours kontroll. Eventuelle tredjeparts lenker på nettstedet gis kun som en tjeneste fra Kenzan Tours.