Klimareduksjon

Klimareduksjon på flyreiserKlimatkompensera flygresan med Fly Green Fund

Om du vil minske klimaavtrykket på dine flyreiser, kan du enkelt gjøre det via Fly Green Fund. Fly Green Fund er en økonomisk forening som drives uten mål om økonomisk vinning. Foreningen gir privatpersoner og bedrifter mulighet til å gjennom biobrensel redusere sitt klimaavtrykk ved flyreiser.

Biobrensel kan minske utslippet av CO2 med opp til 80%. I dag er biobrensel for fly flere ganger dyrere enn fossilt brensel. Det gjør at flyselskapene ikke har råd til å gjennomføre den omstilling som er nødvendig. For at vi allikevel skal kunne fly med biobrensel, betaler Fly Green Fund differansen mellom fossilt brensel og biobrensel.

Av de penger som kommer inn til Fly Green Fund går 75% til innkjøp av biobrensel. De resterende 25% går til å fremme kunnskap om, samt øke etterspørselen etter biobrensel. Fly Green Fund støtter også forskning og prosjekt for å få en større lokal produksjon av biobrensel i Norden. Gjennom større tilgjengelighet og lavere priser, kan omstillingen til fossilfrie fly gå raskere.

Anbefalinger for klimareduksjon er 300 kroner per person for reiser i Europa, og 500 kroner per person for reiser til øvrige deler av verden.

Les mer på Fly Green Funds hjemmeside.